Anw (nabestaandenuitkering)

Is uw Anw-uitkering afgewezen of op onjuiste wijze berekend? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze gespecialiseerde advocaat. Onze advocaat heeft veel ervaring met afwijzingen van een Anw-uitkering. De advocaat is zeer gespecialiseerd en kan u helpen om het besluit aan te vechten om op die manier er voor te zorgen dat u niet (nog verder) in financiële problemen komt.

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw (ex-)partner of beide ouders. De SVB (Sociale verzekeringsbank) betaalt de Anw-uitkering uit.

U kunt op verschillende manier recht hebben op de Anw-uitkering:

Overlijden partner

De voorwaarden voor het krijgen van een Anw-uitkering ingeval uw partner is overleden:

 1. uw partner in Nederland woonde of werkte, én
 2. u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 3. u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  1. u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of
  2. u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Het maakt geen verschil uit of u getrouwd was danwel samenwoonde met uw overleden partner.

Van belang is alleen dat uw kind/pleegkind/stiefkind jonger is dan 18 jaar en op het moment van overlijden van uw (ex-)partner tot uw huishouden behoorde.

Ingeval u geen kind heeft dat jonger is dan 18 jaar, is het alsnog mogelijk om een Anw-uitkering te krijgen ingeval u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent. Het UWV beoordeelt namens de Svb of u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Was uw partner verzekerd in een ander land dan Nederland?

Ingeval uw partner niet vrijwillig verzekerd was in Nederland, maar wel in een ander EU-land of land waarmee Nederland een verdrag heeft, is het onder voorwaarden mogelijk dat u een gedeeltelijke Anw-uitkering krijgt van de Nederlandse overheid. Dit kan indien:

 • uw partner ooit in Nederland heeft gewoond of gewerkt, en
 • uw partner op de dag van overlijden verzekerd is voor een nabestaandenuitkering van het land waar uw partner woonde, of
 • u bij het overlijden van uw partner een wettelijke nabestaandenuitkering krijgt van het land waar uw partner woonde.

Als uw ex-echtgenoot is overleden

Ook in het geval u vroeger getrouwd of geregistreerd partner was van de overledene (ex-partner) en gescheiden was kunt u een nabestaandenuitkering Anw krijgen. Dit kan indien:

 • u zowel op de dag van de echtscheiding als op de dag van overlijden van uw ex-echtgenoot voldeed aan de voorwaarden om Anw te krijgen, en
 • uw ex-echtgenoot op de dag van zijn of haar overlijden verplicht was om u partneralimentatie te betalen (het maakt niet uit of u ook echt partneralimentatie kreeg).

Uw Anw-uitkering is dan net zo hoog als de partneralimentatie die uw ex-echtgenoot aan u moest betalen. Als de partneralimentatie hoger is dan het maximum vastgesteld bedrag aan Anw, krijgt u de maximale Anw-uitkering minus eventuele overige inkomen.

Als uw partner ooit in Nederland heeft gewerkt

Woont u niet in Nederland maar heeft uw overleden partner vroeger in Nederland gewerkt? Of woont u wel in Nederland, maar uw overleden partner niet? Dan kunt u een gedeeltelijke nabestaandenuitkering Anw in de volgende gevallen:

 • u woont in een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) of in een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten, én
 • uw partner was verzekerd voor een nabestaandenuitkering in het land waar u woont, of als u na het overlijden van uw partner een wettelijke nabestaandenuitkering krijgt uit een land van de EU, EER of Zwitserland, én
 • u voldoet aan de overige voorwaarden om een nabestaandenuitkering Anw te krijgen.

Als een kind geen ouders meer heeft

Kinderen tot 16 jaar kunnen een Anw-uitkering (wezenuitkering) krijgen als ze geen ouders meer hebben. Wezen van 16 tot 21 jaar kunnen soms een wezenuitkering Anw krijgen. Een kind krijgt een wezenuitkering indien de ouder die het laatst overleden is verzekerd was voor de Anw. Een ouder was verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte.

Ook kan een kind een wezenuitkering krijgen als alleen de moeder is overleden én het niet wettelijk is bepaalt wie de vader is.

Andere inkomsten gaan van uw nabestaandenuitkering Anw af

U heeft recht op een volledige nabestaandenuitkering Anw indien u geen andere inkomsten heeft. Heeft u wel andere inkomsten, dan zal dat (gedeeltelijk) in mindering worden gebracht van de nabestaandenuitkering Anw, tenzij het inkomen betreft dat niet verrekenbaar is (zoals een nabestaandenpensioen).

Het is altijd goed opletten of de Svb (Sociale verzekeringsbank) een juiste berekening maakt, ingeval u wel een Anw-uitkering toegekend krijgt.

Het kan voorkomen dat het Svb geen Anw-uitkering toegekend heeft. De Svb kan om verschillende redenen geen Anw-uitkering toekennen, bijvoorbeeld:

 • De Svb is van mening dat de overledene niet uw (ex-)partner is;
 • De Svb is van mening dat u niet minimaal 45% arbeidsongeschikt bent;
 • De Svb is van mening dat uw kind niet tot uw huishouden behoorde ten tijde van overlijden van uw (ex-) partner;
 • De Svb is van mening dat u genoeg inkomen heeft dat verrekenbaar is met de Anw-uitkering;
 • De Svb is van mening dat u niet onder de kring van verzekerden valt;
 • etc.

Het kan ook voorkomen dat de Svb u wel een Anw-uitkering toe heeft gekend, maar dat de hoogte van de Anw-uitkering te laag is berekend (door een onjuist verrekening met andere inkomsten).

Neem bij een afwijzing van een Anw-uitkering of onvolledige/onjuiste toekenning van uw Anw-uitkering direct contact op met onze gespecialiseerde advocaat.

Een besluit tot afwijzing van een Anw-uitkering of onjuiste toekenning van een Anw-uitkering moet binnen de gestelde bezwaartermijn van 6 weken aangevochten worden. Dit is een fatale termijn. Na 6 weken bent u te laat en kan het besluit niet meer bestreden worden. Neem daarom direct contact met de advocaat op zodat u zeker weet dat er tijdig en deskundig bezwaar wordt ingediend!

Uitkeringsrecht

Ik zoek rechtshulp bij:

Uitkering afgewezen
Uitkering boete | Maatregel
Uitkering stopgezet | geblokkeerd
Uitkering terugvordering | verrekening
Ontslag werk

Gratis advocaat (intakegesprek)
Veel hulp is op pro deo basis
Advocaat goed bereikbaar
Advocaat gaat mee naar zitting
Heldere en begrijpbare taal
Eigen medisch adviseur beschikbaar

Bel mij terug

Heeft u liever dat wij u binnen 2 werkdagen terugbellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

MAAK HIERONDER DIRECT PRO DEO BEZWAAR!

Stel gratis uw vraag en de advocaat neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

1Beschrijf uw situatie
2Contactgegevens
 • Vink aan welke situatie bij uw van toepassing is.

Bijstandsuitkering

Onze advocaat heeft veel ervaring met afwijzingen van een bijstandsuitkering.

Ziektewet

Is uw Ziektewet uitkering afgewezen of op onjuiste wijze berekend? Neem dan contact op.

WIA

Is uw Wia-uitkering afgewezen of is de hoogte van uw Wia-uitkering onjuist berekend?

Advocaat Wajong

Wajong-uitkering afgewezen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

WMO

Wmo-aanvraag afgewezen? Of geen of onvoldoende rekening gehouden met uw wensen?

SVB

Onze advocaat kan u bijstaan in bezwaarprocedures en beroepsprocedures.

Belastingdienst/Toeslagen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u bezwaar of beroep moet maken.

Boete bijstandsuitkering

Onze advocaat heeft veel ervaring met boetes die opgelegd zijn door de sociale dienst.

De advocaat heeft mij vanaf het begin op een duidelijke en deskundige manier geholpen. De moeilijke situatie waarin ik zat heeft hij snel en kundig verholpen met een zeer sterk bezwaarschrift. Zelfs het UWV gaf aan dat de advocaat uitstekend zijn werk had gedaan.

Marloes Slob

Ik ben zeer goed geholpen door de advocaat. Ik heb in het verleden wel eerder een advocaat moeten inschakelen tegen de sociale dienst. Maar deze advocaat steekt er met kop en schouders bovenuit. Veel kennis van zaken en doet wat hij beloofd. Zeker een aanrader.

Tom Gerritsen

Ondanks dat mijn Nederlands niet heel goed is, begreep de advocaat mijn situatie exact. Met een effectief bezwaarschrift ben ik uit de brand geholpen!

Deniz Yilmazi

LAAT U DESKUNDIG BIJSTAAN

Ongeacht uw situatie, wij helpen u altijd! Ook op pro deo basis mogelijk! Rechtshulp in heel Nederland mogelijk!

error: Inhoud is beveiligd!
Call Now Button